135 100 Değişik Bebek İsmi
Beğendiğiniz isimlerin harf harf karakter analizini ve bu isimleri kaç kişinin kullandığını Çokoprensin Artık Bir İsmi Var adlı yazımdan okuyabilirsiniz.

1-Aden    (Kız&Erkek) Arapça: Cennet bahçesi.

2-Alin      (Kız) Fransız: Kibar zarif narin.

3-Alkım   (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı

4-Almina  (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad.

5-Anka     (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş.

6-Aral       (Erkek) Türkçe: Takım ada

7-Arel       (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst.

8-Arden    (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket.

9-Arya      (Kız&Erkek) Hind Avrupa: Opera içinde şarkı.

10-Asel     (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı.

11-Ayet     (Erkek) Arapça: Kur’anıkerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri.

12-Ayliz    (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı

13-Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık.

14-Aytun  (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan.

15-Ayza    (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız


16-Baler   (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse


17-Barkın (Erkek) Tükçe: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan.

18-Belda    (Kız) Osmanlıca: Asıl Kan,Soylu,Kan

19-Berfin   (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz.

20-Beliz     (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz

21-Berfu    (Kız) Farsça: Kar tanesi. 22-Bera (Erkek) Arapça: 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk.

22-Bige      (Kız) Türkçe: Evlenmemiş, çocuğu olmamış

23-Bigem   (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

24-Bilun     (Kız)  Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay

25-Biricik   (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz

26-Buğlem  (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek

27-Buğu     (Kız) Türkçe: Su buharı

28-Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, Hareketli, Canlı; Su Gibi Akan, Dinamik, Enerjik, Etkin

29-Çağıl     (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesin

30-Çise       (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.

31-Çisil      (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.

32-Dalya    (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği33-Delfin  (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli. (Yunus)

34-Dilay    (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan

35-Diyar   (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket

36-Dora   (Kız&Erkek) Türkçe:1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu

37-Efsa     (Kız) Farsça: Sihirbaz. Efsuncu

38-Elis      (Kız) Arapça : Güzel kokulu bir çicek.

39-Elisa    (Kız) Almanca:Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu

40-Eliz     (Kız) Türkçe: El izi

41-Elvin   (Kız) Arapça: Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak

41-Erim (Erkek) Türkçe:1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.

42-Esila   (Kız) Arapça:"esila" ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar.

43-Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çİçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk.

44- Gazel (Kız&Erkek)  Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

45-Gupse (Kız&Erkek)  Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.

46-Gurur (Kız&Erkek)  Türkçe: Özsaygı - İçdeğer

47-Gulin  (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen

48-Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı.


49-Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi

50-Güz    (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar

51-Han    (Ekek) Türkçe: Hükümdar

52- Hare  (Kız) Farsça: Sert taş, kaya

53-Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey

54-Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık

55-Hevin (Kız) Kürtçe: Aşk-sevda

56-Işık     (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,

57-Iraz    (Kız) Türkçe: uzak,ırak

58-İlkim  (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad

59-İzem  (Kız&Erkek) Arapça :Büyüklük, ululuk

60-Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli

61-Kayla (Kız) Yunanca:Kötülükten uzak, masum

62-Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki

63-Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.

64-Lavin (Kız) İsveçce: Çığ, heyelan.


65-Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan

66-Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyva.

67-Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi

68-Loya (Kız) Lazca : Tatlı anlamındadır

69-Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer,şarap

70-Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor : Parıldayan Işık

71-Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı

72-Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri

73-Narin (Kız) Farsça :İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz

74-Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı

75-Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha Önce İz Bırakmış

76-Övünç (Kız&Erkek) Türkçe:Övünme Sebebi

77-Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan

78-Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya'da yükseltisi 7000 m'yi geçen yüksek dağlık külle

79-Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad.Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.

80-Peri (Kız) Farsça: Dişi cin (güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler). 2. Güzel kadın veya kız.

81-Perçem (Kız) Farsça: 1. Kâkül. Yele

82-Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam

83-Pinhan (Kız) Farsça: Gizli

84-Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu

85-Rengin (Kız) Farça :1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

86-Renk (Kız) Farsça:cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

87-Roman (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

88-Sare (Kız) Osmanlıca: Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamları da var

89-Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık

90-Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı

91-Sonat (Erkek) Türkçe: Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik yapıtı

92-Şiir (Kız) Farsça: Bir Edebi Söz Sanatı, Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi, Manzume;
Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen

93-Tanem (Kız) Türkçe: Benim Tanem, birtanem

94-Tansu (Kız&Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su

95-Tardu (Kız&Erkek): Türkçe: Armağan, hediye

96-Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupadan Doğu Asyaya kesintisiz uzanan orman

97-Umay (Kız) Türkçe: 1. Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça. 2. Devlet kuşu.

98-Uras-Uraz (Erkek) Türkçe: Şans, talih

99-Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih

100-Vera (Kız) Arapça : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

101-Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim
Paylaş !

135 yorum:

 1. erkek olursa beytullah bugra kiz olursada öykü ravza ismini koyacagim insallah ama su isimleride begeniyorum kararim degisebilir.
  uras
  baran
  miray
  beren
  berkay
  doruk
  ilke
  ilkim
  melih

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Miray her zaman en iyi isim ;)

   Sil
 2. yakut ve vadi kız erkek yankı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yankı kız ismi de olabilir mesela ben kızım ve ismin yankı 😂

   Sil
 3. çok güzel özellikle Buğlem

  YanıtlaSil
 4. Mira ve sade isimlerini seviyorum. :)

  YanıtlaSil
 5. erkek ismi olarak en güzel isimler Şehadet Musab Yankı üç isim bir arada da kullanılabilir herkes çok beğeniyor ilginç isimler.

  YanıtlaSil
 6. Almila adı çok güzel

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bence de ben de adımdan çok memnunum <3

   Sil
  2. Bencede çok guzel bir isim

   Sil
 7. Erkek icin BULUT
  Kız icin ELZEM

  YanıtlaSil
 8. Buğlem gerçekten çok guzel geldi bana da. Kayın validem ayşe istiyor bende çok severim ayşe ismini Ayşe Buğlem çok guzel olabilir...

  YanıtlaSil
 9. Hüma, Efsa ve Pera çok hoş bence

  YanıtlaSil
 10. kız için berre erkek için bera düsünüyürum kızda kararlıyım ama erkekte değişebilir

  YanıtlaSil
 11. Bnce en güzel isim Miray ve almila bebek bekleyenler bnları trch etmeli ��

  YanıtlaSil
 12. erkek için atlas kızlar içinde nefes ve masal olabilir

  YanıtlaSil
 13. Baran,şilan,rojin,rojhat gibi güzel kürtçe isimleride koyabilirsiniz bebeklerinize.şimdiden Allah bağışlasın....

  YanıtlaSil
 14. kız için derin nevra ve yansımve tabiki ebrar erkek için aras batu batucan ve tabiki sarp

  YanıtlaSil
 15. Kız için Mavil ve Siylan

  YanıtlaSil
 16. Bence en güzel isimler ruhullah veya riyat

  YanıtlaSil
 17. Kiz icin bukre veya mina cok gzl bence ikisi arasinda kararsizim :)

  YanıtlaSil
 18. Ayliz , Ayza ve Vera yı beğendim. Ama çok duyulmadık bu isimler kendi çocuğumun ismii unutmak istemem :)

  YanıtlaSil
 19. ayaz ömer meliha cemre nasmina bunlar çok güzel isimler tavsiye ederim

  YanıtlaSil
 20. nebiye kendi ismim kız ismi olarak verebilirsiniz

  YanıtlaSil
 21. venhar veya venher; bunlar da değişik. (kız ismi)

  YanıtlaSil
 22. Libabe ismide guzel.. arapca kokenli. Libabe.. anlamini peygamberin incisi diye biliyorum.

  YanıtlaSil
 23. Bence Arzen Ilgın'da güzel olabilir erkek ismi icinse Manas

  YanıtlaSil
 24. Erkek ismi suray ates kiz ismi derin su dusunuyorum yorumlar

  YanıtlaSil
 25. Kız ismi Sitare , Biricik , Pamuk, Venüs, Tanem, Erkek ismi Çınar, Asil, Lider, Arslan,

  YanıtlaSil
 26. Toplam sekiz kiz toru ndan sonra Allahin izniyle nihayet bir erkek torun geliyorkimsenin hatiri kalmasin diye anne baba karari olarak isim cekilisi yapmaya karar verildi ben mus'ab diyorum erkek isimleri de bana yardimci olursaniz sevinirim ama lutfen anlami cok guzel olsun,simdiden tesekkurler..

  YanıtlaSil
 27. Laren isminide tavsiye ediyorum.

  YanıtlaSil
 28. Tesekkurler gercekten guzel isim ama kizz ismine daha uygun ...:)

  YanıtlaSil
 29. Cemre en güzeli

  YanıtlaSil
 30. Kız olursa Arya; erkek olursa Çınar

  YanıtlaSil
 31. benim ismim ılgın ırmak soyadımda günay bence isimler soyisimleriyle uygun konulmalı

  ben oğlumun ismini ateş . kızımın ismini ıraz ve aşk koyucam tavsiye ederim

  YanıtlaSil
 32. Kız şimal erkek kuzey

  YanıtlaSil
 33. kiz olursa lina koycam.. erkegi bulamadim daha😡 sanat olabilir😕

  YanıtlaSil
 34. Kayla bence muhteşem

  YanıtlaSil
 35. pera ismine bayıldım bide mercan ismini çok seviyorum

  YanıtlaSil
 36. Bence erkek alemdar yada alaz kız ismi de nilperi yada elvin daha hoş geliyo kulağa

  YanıtlaSil
 37. mrb benim babamın ismi turan onu koymak istiyorm yanına bi isim daha düşünüyorum yardımcı olur musunuz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Turan Alp guzel sankii yinede siz bilirsiniz soyismiyle uyumlu olmali

   Sil
  2. Ateş Turan gayet hoş geliyor kulağa.

   Sil
  3. En güzeli turan Kayra bence

   Sil
 38. Kiz olursa yade düsünüyorum. Yanina bir isim daha olabilir. Yorumlar?

  YanıtlaSil
 39. Benim erkek arkadasim o kadar okuz ki evlenebilirsek iyidir . Kardesime guzel bi kiz ismi bulmak istiyorm ecrin ilk ismi yanina bi isim daha dusunuyoruz yardimci olur musunuz?.

  YanıtlaSil
 40. İmge... Yeryüzündeki en güzel isimlerden biri bence... Kız ismi olarak tabi... Anlamı, hayal... Hayal olabilecek kadar güzel zaten... :))

  YanıtlaSil
 41. İki kız ismi arasında kararsız kaldım MİNA mı ŞİMAL mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mina cok gzl bnce tabi

   Sil
  2. Ikisinden biri olcaksa mutlaka mina kulaga hos geliyo fakat anlamina bakmak gerek benim bi kizim var adi cemre bide oglum olacak isimde kararsizim doruk aden ve pamir bunlardan biri olsun istiyorum sizce hangisi guzel

   Sil
 42. Mina guzel bence.

  YanıtlaSil
 43. Erkek aras, kiz dila, berra

  YanıtlaSil
 44. kızımın adı Lina :-) bence Dünyadaki en güzel isim

  YanıtlaSil
 45. Yeğenimin adı Hayat soyadı Güzel ikisi uyumlu olmalı bencede Hayat Güzel😃

  YanıtlaSil
 46. Yeğenimin adı Hayat soyadı Güzel ikisi uyumlu olmalı bencede Hayat Güzel😃

  YanıtlaSil
 47. Yeğenimin adı Hayat soyadı Güzel ikisi uyumlu olmalı bencede Hayat Güzel😃

  YanıtlaSil
 48. Simel. Lorin,yankı,siyar,laser,

  YanıtlaSil
 49. mrb bnmde bir ay sonra kizim oluck ins.isimde cok kararsz kaldk.defne,eylul.laren,deniz,meyra,serra.bu isimleri begendk hangisi gzl sizce.defne agirlkda bakalm

  YanıtlaSil
 50. Kiz ismi olarak ELSA

  YanıtlaSil
 51. Oğlumun ismi ALAZ
  Kızım olursa İZ olucak ismi ::))

  YanıtlaSil
 52. Oğlumun İsmi ALAZ kızımın İZ olucak ..

  YanıtlaSil
 53. Bnde buglem ismini cok begendim erkek ismi bulamadim fikir verrmisiniz

  YanıtlaSil
 54. Miray veya Almira çok güzel kız isimleri bence

  YanıtlaSil
 55. Kız ismi olarak Eftalya erkek ismi olarak enes veya egemen :))

  YanıtlaSil
 56. Kızımın ismi Elçin Mira yada Elçin Güneş koyacağım...

  YanıtlaSil
 57. Oğlan ismi poyraz olacak yanına bir isim daha koymak istiyorum fikir verir misiniz bana? Arel diye düşündüm ama ? Bi de kız ismi hivro nun yanına bir isim bulamadım buna da fikir verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler :)

  YanıtlaSil
 58. İvan güzel bir erkek ismi. Baharda doğan güneş ışını demek.

  YanıtlaSil
 59. Gizlem
  Meliz
  Semenda
  Umay
  Nehir
  Okyunus
  Ege alp
  Yunus
  Samir
  Bu isimler çok güzel ozellikle söyleyişi bence kulağa çok hoş geliyor.gizlem ismini de ayri güzel buluyorum...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. NEREDE YAŞIYOSUNUZ YAHU SEMENDA NEDİR :D

   Sil
 60. Urasda cok guzel bır ısm begndım:)

  YanıtlaSil
 61. Kizim 7 yasinda ve adi Ahsen Mina dünyanin en güzel isim kombini

  YanıtlaSil
 62. Erkek: TUĞRAALP TURĞUTALP GÜNDÜZHAN SUNGURTEKİN
  Kız: HAYME BUĞLEM LİNA ECRİN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayme Buğlem ? nedemek benim bır kızım olck inş adını Buğlem koymayı düşünüyoruz da!

   Sil
 63. ERKEK: AHMET, METE, ATA, BARIN,CEM, AGAH, ASAF KIZ: DURU, DEFNE , BADE, SU, LİZ, SEM, NİL, NAZ, ELA,NUR, GÜZİDE, FERİDE

  YanıtlaSil
 64. Efsa,Ezra,Efsun,Mehru,Murat,Miran,Eslim,Deniz

  YanıtlaSil
 65. ben kiz icin arya erkek icin uras degisik ve guzel

  YanıtlaSil
 66. Bence erkek ismi GÜNDÜZ olmali :) cok hoş

  YanıtlaSil
 67. Erkek ismi olarak Baler Gupse çok iyi (ikisi bir arada olmalı ) anlamlarıda güzel

  YanıtlaSil
 68. Kız için şu dönemlerde oldukça ilginç olan isimler olabilir; İlsu, Maral, İdil, Gazel, Gurur, Hare... Fakat bunların yanı sıra Armağan ismi de benim çok hoşuma gidiyor.
  Erkekler içinse; Pamir, Sonat, Barkın, Karan, Arel ve Yankı bunların dışında erkek isimi olmasa da 'silah' anlamına gelen Pusat ismi de çok dikkat çekici...

  YanıtlaSil
 69. erkek; SIYAH, EFKAN
  kiz; GECE, BERFU, ARYA

  YanıtlaSil
 70. Benim adımı çok begenirler erkek ismi ESEF

  YanıtlaSil
 71. Erkek Ülkü ertuğrul.. kız Asena hatun ..

  YanıtlaSil
 72. Merhaba oglum olacak ismini askim yada aren koymak istiyorum yanlarina bir isim daha bulmak icin tavsiyede bulunurmusunuz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Benim oğlumun adi Aren tek isim. İstersen Aren deniz yada Ahmet Aren koyabilirsiniz.

   Sil
 73. Benim oğlumun adi Miralí bence çok güzel bir isim

  YanıtlaSil
 74. meva ismi çok güzel

  YanıtlaSil
 75. Kızım saliha sahra, oğlum ahmet yankı babanne ve dedesinin ismi baslardakiler :)

  YanıtlaSil
 76. Arya Liva' da çok güzel bence :-)

  YanıtlaSil
 77. Bence Lila güzel bir kız ismi

  YanıtlaSil
 78. Kızım olursa ceylin duâ koymayı düşünüyorum ceylin cennet kapisi demek iki isim birleşince anlamida güzel oluyor

  YanıtlaSil
 79. Erkek: İLTERİŞ KAĞAN , BİLGE KAĞAN , ALPARSLAN , TUĞBAY , SERTUĞ , İŞBARA ALP , KÜRŞAD , SERHAD , BAHADIR , GÖKTÜRK , OĞUZ KAĞAN
  Kız: İLBİLGE , İSENBİKE , ALMILA , AYBALA , AYBİKE , UMAY , ŞENİZ , SELCEN , GÖKÇEN , GÖKBİLGE , BENGİSU , AYYÜCE GÜLCE , İLDENİZ , GÖKÇE , AYÇA

  YanıtlaSil
 80. Iki oğlum var büyük olanın adı yemin küçük olanın adı rüzgar bir oğlum daha olursa arim ismini vericem eğer kız olursa arsimâ düşünüyorum anlamı sen ve ben demek

  YanıtlaSil
 81. Sizce adal ismi erkek cocuk için nasıl bir isim ve yanına ne koyulabilir

  YanıtlaSil
 82. Kizimin ismi Mihrimah..Farsca ay ve günes demek oyle de zaten ay ve gunes gibi cok guzel kizim..tavsiye ederim

  YanıtlaSil
 83. Benim kizimin adi Almina cok kibar ve güzel bir isim, oglum icinde uyan bir isim istiyorum ama cok kararsizim

  YanıtlaSil
 84. Erkek Mirza Kiz Miray ya da Nurdua

  YanıtlaSil
 85. ben 5 aylık hamileyim ve ikiz bebeklerimiz olucak.birbirine yakın kız isimleri arıyoruz. yardımcı olursanız çok sevinirim

  YanıtlaSil
 86. Valla PETLAS ismini çok beğeniyorum.

  YanıtlaSil
 87. Bi kac ay sonra oglum olcak adi ayaz ilerde kizim olursa efsa

  YanıtlaSil
 88. Kiz efsane,ada,kumsal erkek cagri,yanki veya gokay

  YanıtlaSil
 89. Kiz efsane erkek baran insallah olur da isim kolay😊

  YanıtlaSil
 90. Çok beğendim fakat aradığım ismi bulamadım. (BUKRE):-)

  YanıtlaSil
 91. çok güzel isimler paylaştığın için teşekkür ederim hocam eline sağlık

  YanıtlaSil
 92. Kız ismi lina çok guzel anlamı cennet bahçesindeki meyva

  YanıtlaSil
 93. Kız miray♡erkek burak ve furkan♡

  YanıtlaSil
 94. Benim ismim İlve. Bilinen bir isim değil ama ben çok seviyorum. Eski bir Türk ismi. Ilımlı, alımlı anlamında. Kızlar için tavsiye ederim.

  YanıtlaSil
 95. Kizimin adi Lina,simdi ise erkek olucak.
  Basta Danyal-Vural dedik simdi dogum yaklasinca vazgectik ��
  Vural kalabilir ama ikinci bir isim daha ariyoruz. Vural ismine sizce ne uyar?

  YanıtlaSil
 96. Birand.biran.birhand.Birsen. birden.Dila. diren. Vildan.leside.vasiy.vatan.vathan.demand. deside. Desire.hanzad.Hazal. Hizan. Fuzden.bisen.

  YanıtlaSil
 97. Doğa
  Masal
  Ulya
  Kayla
  Hera
  Elis
  Ediz
  Meriç
  Ayaz
  Baran
  Doruk
  Alaz
  Sarp

  YanıtlaSil
 98. Babamin adi sukru bu isme yakisan ne koyabilirim onune veya arkasina

  YanıtlaSil
 99. Erkek için Ediz, Edis,Egemen,Ayaz,Aras,Aral,Arsen,Arkan, Meriç,Miran,begeniyorum,kiz Melin,Miray,Meyra,Melda,Elvin,Ermin,Armin,Ahsen,Ahusu,Ahunur,Nursu,Ayla,Ayler....

  YanıtlaSil
 100. Bir erkek isim bulamadım. Hüseyin ön isim olarak ikinci bir isim lazım..

  YanıtlaSil
 101. Kuzey ismi nasıl sizce erkek bebekte

  YanıtlaSil
 102. Kızım olursa ilksen ve almina alım düsünüyorum

  YanıtlaSil
 103. bence en güzel isimler:
  Banu
  Eylül
  Aymira
  Renk
  Almira
  Melisa

  YanıtlaSil
 104. Kız olursa linea erkek olursa egea

  YanıtlaSil
 105. iki tane cocugum var biri asya diğeri alpaslan.su anda üçüncü bebeği bekliyrm kız olursa asel veya lina koymak istiyorum.

  YanıtlaSil
 106. erkek tayyip kiz tayyibe bence. Dunyanin en guzel isimleri

  YanıtlaSil
 107. Kızımın adını Biricik koymak istiyorum fakat yanına yakışır güzel bi isim bulamıyorum. Yardımcı olurmusunuz lütfen...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mina, tuana, alea, eliz, şirin, toraya, aylin, ilayda, lalin, nira, ceylin, meyra, eflal, iffet, ela, ayla, nazar, ada, nefes, saliha

   Sil
  2. Ebrar, ravza, nehir, nihan, asya, layla, meylin, lina, turna, yeliz, hale, inci, eslem

   Sil

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...