135 100 Değişik Bebek İsmi
Beğendiğiniz isimlerin harf harf karakter analizini ve bu isimleri kaç kişinin kullandığını Çokoprensin Artık Bir İsmi Var adlı yazımdan okuyabilirsiniz.

1-Aden    (Kız&Erkek) Arapça: Cennet bahçesi.

2-Alin      (Kız) Fransız: Kibar zarif narin.

3-Alkım   (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı

4-Almina  (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad.

5-Anka     (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş.

6-Aral       (Erkek) Türkçe: Takım ada

7-Arel       (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst.

8-Arden    (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket.

9-Arya      (Kız&Erkek) Hind Avrupa: Opera içinde şarkı.

10-Asel     (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı.

11-Ayet     (Erkek) Arapça: Kur’anıkerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri.

12-Ayliz    (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı

13-Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık.

14-Aytun  (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan.

15-Ayza    (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız


16-Baler   (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse


17-Barkın (Erkek) Tükçe: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan.

18-Belda    (Kız) Osmanlıca: Asıl Kan,Soylu,Kan

19-Berfin   (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz.

20-Beliz     (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz

21-Berfu    (Kız) Farsça: Kar tanesi. 22-Bera (Erkek) Arapça: 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk.

22-Bige      (Kız) Türkçe: Evlenmemiş, çocuğu olmamış

23-Bigem   (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

24-Bilun     (Kız)  Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay

25-Biricik   (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz

26-Buğlem  (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek

27-Buğu     (Kız) Türkçe: Su buharı

28-Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, Hareketli, Canlı; Su Gibi Akan, Dinamik, Enerjik, Etkin

29-Çağıl     (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesin

30-Çise       (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.

31-Çisil      (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.

32-Dalya    (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği33-Delfin  (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli. (Yunus)

34-Dilay    (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan

35-Diyar   (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket

36-Dora   (Kız&Erkek) Türkçe:1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu

37-Efsa     (Kız) Farsça: Sihirbaz. Efsuncu

38-Elis      (Kız) Arapça : Güzel kokulu bir çicek.

39-Elisa    (Kız) Almanca:Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu

40-Eliz     (Kız) Türkçe: El izi

41-Elvin   (Kız) Arapça: Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak

41-Erim (Erkek) Türkçe:1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.

42-Esila   (Kız) Arapça:"esila" ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar.

43-Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çİçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk.

44- Gazel (Kız&Erkek)  Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

45-Gupse (Kız&Erkek)  Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.

46-Gurur (Kız&Erkek)  Türkçe: Özsaygı - İçdeğer

47-Gulin  (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen

48-Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı.


49-Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi

50-Güz    (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar

51-Han    (Ekek) Türkçe: Hükümdar

52- Hare  (Kız) Farsça: Sert taş, kaya

53-Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey

54-Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık

55-Hevin (Kız) Kürtçe: Aşk-sevda

56-Işık     (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,

57-Iraz    (Kız) Türkçe: uzak,ırak

58-İlkim  (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad

59-İzem  (Kız&Erkek) Arapça :Büyüklük, ululuk

60-Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli

61-Kayla (Kız) Yunanca:Kötülükten uzak, masum

62-Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki

63-Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.

64-Lavin (Kız) İsveçce: Çığ, heyelan.


65-Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan

66-Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyva.

67-Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi

68-Loya (Kız) Lazca : Tatlı anlamındadır

69-Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer,şarap

70-Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor : Parıldayan Işık

71-Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı

72-Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri

73-Narin (Kız) Farsça :İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz

74-Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı

75-Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha Önce İz Bırakmış

76-Övünç (Kız&Erkek) Türkçe:Övünme Sebebi

77-Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan

78-Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya'da yükseltisi 7000 m'yi geçen yüksek dağlık külle

79-Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad.Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.

80-Peri (Kız) Farsça: Dişi cin (güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler). 2. Güzel kadın veya kız.

81-Perçem (Kız) Farsça: 1. Kâkül. Yele

82-Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam

83-Pinhan (Kız) Farsça: Gizli

84-Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu

85-Rengin (Kız) Farça :1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

86-Renk (Kız) Farsça:cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

87-Roman (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

88-Sare (Kız) Osmanlıca: Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamları da var

89-Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık

90-Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı

91-Sonat (Erkek) Türkçe: Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik yapıtı

92-Şiir (Kız) Farsça: Bir Edebi Söz Sanatı, Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi, Manzume;
Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen

93-Tanem (Kız) Türkçe: Benim Tanem, birtanem

94-Tansu (Kız&Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su

95-Tardu (Kız&Erkek): Türkçe: Armağan, hediye

96-Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupadan Doğu Asyaya kesintisiz uzanan orman

97-Umay (Kız) Türkçe: 1. Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça. 2. Devlet kuşu.

98-Uras-Uraz (Erkek) Türkçe: Şans, talih

99-Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih

100-Vera (Kız) Arapça : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

101-Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim
Paylaş !

135 yorum:

 1. erkek olursa beytullah bugra kiz olursada öykü ravza ismini koyacagim insallah ama su isimleride begeniyorum kararim degisebilir.
  uras
  baran
  miray
  beren
  berkay
  doruk
  ilke
  ilkim
  melih

  YanıtlayınSil
 2. yakut ve vadi kız erkek yankı

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Yankı kız ismi de olabilir mesela ben kızım ve ismin yankı 😂

   Sil
 3. çok güzel özellikle Buğlem

  YanıtlayınSil
 4. Mira ve sade isimlerini seviyorum. :)

  YanıtlayınSil
 5. erkek ismi olarak en güzel isimler Şehadet Musab Yankı üç isim bir arada da kullanılabilir herkes çok beğeniyor ilginç isimler.

  YanıtlayınSil
 6. Almila adı çok güzel

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Bence de ben de adımdan çok memnunum <3

   Sil
  2. Bencede çok guzel bir isim

   Sil
 7. Erkek icin BULUT
  Kız icin ELZEM

  YanıtlayınSil
 8. Buğlem gerçekten çok guzel geldi bana da. Kayın validem ayşe istiyor bende çok severim ayşe ismini Ayşe Buğlem çok guzel olabilir...

  YanıtlayınSil
 9. Hüma, Efsa ve Pera çok hoş bence

  YanıtlayınSil
 10. kız için berre erkek için bera düsünüyürum kızda kararlıyım ama erkekte değişebilir

  YanıtlayınSil
 11. Bnce en güzel isim Miray ve almila bebek bekleyenler bnları trch etmeli ��

  YanıtlayınSil
 12. erkek için atlas kızlar içinde nefes ve masal olabilir

  YanıtlayınSil
 13. Baran,şilan,rojin,rojhat gibi güzel kürtçe isimleride koyabilirsiniz bebeklerinize.şimdiden Allah bağışlasın....

  YanıtlayınSil
 14. kız için derin nevra ve yansımve tabiki ebrar erkek için aras batu batucan ve tabiki sarp

  YanıtlayınSil
 15. Bence en güzel isimler ruhullah veya riyat

  YanıtlayınSil
 16. Kiz icin bukre veya mina cok gzl bence ikisi arasinda kararsizim :)

  YanıtlayınSil
 17. Ayliz , Ayza ve Vera yı beğendim. Ama çok duyulmadık bu isimler kendi çocuğumun ismii unutmak istemem :)

  YanıtlayınSil
 18. ayaz ömer meliha cemre nasmina bunlar çok güzel isimler tavsiye ederim

  YanıtlayınSil
 19. nebiye kendi ismim kız ismi olarak verebilirsiniz

  YanıtlayınSil
 20. venhar veya venher; bunlar da değişik. (kız ismi)

  YanıtlayınSil
 21. Libabe ismide guzel.. arapca kokenli. Libabe.. anlamini peygamberin incisi diye biliyorum.

  YanıtlayınSil
 22. Bence Arzen Ilgın'da güzel olabilir erkek ismi icinse Manas

  YanıtlayınSil
 23. Erkek ismi suray ates kiz ismi derin su dusunuyorum yorumlar

  YanıtlayınSil
 24. Kız ismi Sitare , Biricik , Pamuk, Venüs, Tanem, Erkek ismi Çınar, Asil, Lider, Arslan,

  YanıtlayınSil
 25. Toplam sekiz kiz toru ndan sonra Allahin izniyle nihayet bir erkek torun geliyorkimsenin hatiri kalmasin diye anne baba karari olarak isim cekilisi yapmaya karar verildi ben mus'ab diyorum erkek isimleri de bana yardimci olursaniz sevinirim ama lutfen anlami cok guzel olsun,simdiden tesekkurler..

  YanıtlayınSil
 26. Laren isminide tavsiye ediyorum.

  YanıtlayınSil
 27. Tesekkurler gercekten guzel isim ama kizz ismine daha uygun ...:)

  YanıtlayınSil
 28. Kız olursa Arya; erkek olursa Çınar

  YanıtlayınSil
 29. benim ismim ılgın ırmak soyadımda günay bence isimler soyisimleriyle uygun konulmalı

  ben oğlumun ismini ateş . kızımın ismini ıraz ve aşk koyucam tavsiye ederim

  YanıtlayınSil
 30. Kız şimal erkek kuzey

  YanıtlayınSil
 31. kiz olursa lina koycam.. erkegi bulamadim daha😡 sanat olabilir😕

  YanıtlayınSil
 32. Kayla bence muhteşem

  YanıtlayınSil
 33. pera ismine bayıldım bide mercan ismini çok seviyorum

  YanıtlayınSil
 34. Bence erkek alemdar yada alaz kız ismi de nilperi yada elvin daha hoş geliyo kulağa

  YanıtlayınSil
 35. mrb benim babamın ismi turan onu koymak istiyorm yanına bi isim daha düşünüyorum yardımcı olur musunuz

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Turan Alp guzel sankii yinede siz bilirsiniz soyismiyle uyumlu olmali

   Sil
  2. Ateş Turan gayet hoş geliyor kulağa.

   Sil
  3. En güzeli turan Kayra bence

   Sil
 36. Kiz olursa yade düsünüyorum. Yanina bir isim daha olabilir. Yorumlar?

  YanıtlayınSil
 37. Benim erkek arkadasim o kadar okuz ki evlenebilirsek iyidir . Kardesime guzel bi kiz ismi bulmak istiyorm ecrin ilk ismi yanina bi isim daha dusunuyoruz yardimci olur musunuz?.

  YanıtlayınSil
 38. İmge... Yeryüzündeki en güzel isimlerden biri bence... Kız ismi olarak tabi... Anlamı, hayal... Hayal olabilecek kadar güzel zaten... :))

  YanıtlayınSil
 39. İki kız ismi arasında kararsız kaldım MİNA mı ŞİMAL mi

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Mina cok gzl bnce tabi

   Sil
  2. Ikisinden biri olcaksa mutlaka mina kulaga hos geliyo fakat anlamina bakmak gerek benim bi kizim var adi cemre bide oglum olacak isimde kararsizim doruk aden ve pamir bunlardan biri olsun istiyorum sizce hangisi guzel

   Sil
 40. Erkek aras, kiz dila, berra

  YanıtlayınSil
 41. kızımın adı Lina :-) bence Dünyadaki en güzel isim

  YanıtlayınSil
 42. Yeğenimin adı Hayat soyadı Güzel ikisi uyumlu olmalı bencede Hayat Güzel😃

  YanıtlayınSil
 43. Yeğenimin adı Hayat soyadı Güzel ikisi uyumlu olmalı bencede Hayat Güzel😃

  YanıtlayınSil
 44. Yeğenimin adı Hayat soyadı Güzel ikisi uyumlu olmalı bencede Hayat Güzel😃

  YanıtlayınSil
 45. Simel. Lorin,yankı,siyar,laser,

  YanıtlayınSil
 46. mrb bnmde bir ay sonra kizim oluck ins.isimde cok kararsz kaldk.defne,eylul.laren,deniz,meyra,serra.bu isimleri begendk hangisi gzl sizce.defne agirlkda bakalm

  YanıtlayınSil
 47. Kiz ismi olarak ELSA

  YanıtlayınSil
 48. Oğlumun ismi ALAZ
  Kızım olursa İZ olucak ismi ::))

  YanıtlayınSil
 49. Oğlumun İsmi ALAZ kızımın İZ olucak ..

  YanıtlayınSil
 50. Bnde buglem ismini cok begendim erkek ismi bulamadim fikir verrmisiniz

  YanıtlayınSil
 51. Miray veya Almira çok güzel kız isimleri bence

  YanıtlayınSil
 52. Kız ismi olarak Eftalya erkek ismi olarak enes veya egemen :))

  YanıtlayınSil
 53. Kızımın ismi Elçin Mira yada Elçin Güneş koyacağım...

  YanıtlayınSil
 54. Oğlan ismi poyraz olacak yanına bir isim daha koymak istiyorum fikir verir misiniz bana? Arel diye düşündüm ama ? Bi de kız ismi hivro nun yanına bir isim bulamadım buna da fikir verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler :)

  YanıtlayınSil
 55. İvan güzel bir erkek ismi. Baharda doğan güneş ışını demek.

  YanıtlayınSil
 56. Gizlem
  Meliz
  Semenda
  Umay
  Nehir
  Okyunus
  Ege alp
  Yunus
  Samir
  Bu isimler çok güzel ozellikle söyleyişi bence kulağa çok hoş geliyor.gizlem ismini de ayri güzel buluyorum...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. NEREDE YAŞIYOSUNUZ YAHU SEMENDA NEDİR :D

   Sil
 57. Urasda cok guzel bır ısm begndım:)

  YanıtlayınSil
 58. Kizim 7 yasinda ve adi Ahsen Mina dünyanin en güzel isim kombini

  YanıtlayınSil
 59. Erkek: TUĞRAALP TURĞUTALP GÜNDÜZHAN SUNGURTEKİN
  Kız: HAYME BUĞLEM LİNA ECRİN

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Hayme Buğlem ? nedemek benim bır kızım olck inş adını Buğlem koymayı düşünüyoruz da!

   Sil
 60. ERKEK: AHMET, METE, ATA, BARIN,CEM, AGAH, ASAF KIZ: DURU, DEFNE , BADE, SU, LİZ, SEM, NİL, NAZ, ELA,NUR, GÜZİDE, FERİDE

  YanıtlayınSil
 61. Efsa,Ezra,Efsun,Mehru,Murat,Miran,Eslim,Deniz

  YanıtlayınSil
 62. ben kiz icin arya erkek icin uras degisik ve guzel

  YanıtlayınSil
 63. Bence erkek ismi GÜNDÜZ olmali :) cok hoş

  YanıtlayınSil
 64. Erkek ismi olarak Baler Gupse çok iyi (ikisi bir arada olmalı ) anlamlarıda güzel

  YanıtlayınSil
 65. Kız için şu dönemlerde oldukça ilginç olan isimler olabilir; İlsu, Maral, İdil, Gazel, Gurur, Hare... Fakat bunların yanı sıra Armağan ismi de benim çok hoşuma gidiyor.
  Erkekler içinse; Pamir, Sonat, Barkın, Karan, Arel ve Yankı bunların dışında erkek isimi olmasa da 'silah' anlamına gelen Pusat ismi de çok dikkat çekici...

  YanıtlayınSil
 66. erkek; SIYAH, EFKAN
  kiz; GECE, BERFU, ARYA

  YanıtlayınSil
 67. Benim adımı çok begenirler erkek ismi ESEF

  YanıtlayınSil
 68. Erkek Ülkü ertuğrul.. kız Asena hatun ..

  YanıtlayınSil
 69. Merhaba oglum olacak ismini askim yada aren koymak istiyorum yanlarina bir isim daha bulmak icin tavsiyede bulunurmusunuz

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Benim oğlumun adi Aren tek isim. İstersen Aren deniz yada Ahmet Aren koyabilirsiniz.

   Sil
 70. Benim oğlumun adi Miralí bence çok güzel bir isim

  YanıtlayınSil
 71. meva ismi çok güzel

  YanıtlayınSil
 72. Kızım saliha sahra, oğlum ahmet yankı babanne ve dedesinin ismi baslardakiler :)

  YanıtlayınSil
 73. Arya Liva' da çok güzel bence :-)

  YanıtlayınSil
 74. Bence Lila güzel bir kız ismi

  YanıtlayınSil
 75. Kızım olursa ceylin duâ koymayı düşünüyorum ceylin cennet kapisi demek iki isim birleşince anlamida güzel oluyor

  YanıtlayınSil
 76. Erkek: İLTERİŞ KAĞAN , BİLGE KAĞAN , ALPARSLAN , TUĞBAY , SERTUĞ , İŞBARA ALP , KÜRŞAD , SERHAD , BAHADIR , GÖKTÜRK , OĞUZ KAĞAN
  Kız: İLBİLGE , İSENBİKE , ALMILA , AYBALA , AYBİKE , UMAY , ŞENİZ , SELCEN , GÖKÇEN , GÖKBİLGE , BENGİSU , AYYÜCE GÜLCE , İLDENİZ , GÖKÇE , AYÇA

  YanıtlayınSil
 77. Iki oğlum var büyük olanın adı yemin küçük olanın adı rüzgar bir oğlum daha olursa arim ismini vericem eğer kız olursa arsimâ düşünüyorum anlamı sen ve ben demek

  YanıtlayınSil
 78. Sizce adal ismi erkek cocuk için nasıl bir isim ve yanına ne koyulabilir

  YanıtlayınSil
 79. Kizimin ismi Mihrimah..Farsca ay ve günes demek oyle de zaten ay ve gunes gibi cok guzel kizim..tavsiye ederim

  YanıtlayınSil
 80. Benim kizimin adi Almina cok kibar ve güzel bir isim, oglum icinde uyan bir isim istiyorum ama cok kararsizim

  YanıtlayınSil
 81. Erkek Mirza Kiz Miray ya da Nurdua

  YanıtlayınSil
 82. ben 5 aylık hamileyim ve ikiz bebeklerimiz olucak.birbirine yakın kız isimleri arıyoruz. yardımcı olursanız çok sevinirim

  YanıtlayınSil
 83. Valla PETLAS ismini çok beğeniyorum.

  YanıtlayınSil
 84. Bi kac ay sonra oglum olcak adi ayaz ilerde kizim olursa efsa

  YanıtlayınSil
 85. Kiz efsane,ada,kumsal erkek cagri,yanki veya gokay

  YanıtlayınSil
 86. Kiz efsane erkek baran insallah olur da isim kolay😊

  YanıtlayınSil
 87. Çok beğendim fakat aradığım ismi bulamadım. (BUKRE):-)

  YanıtlayınSil
 88. çok güzel isimler paylaştığın için teşekkür ederim hocam eline sağlık

  YanıtlayınSil
 89. Kız ismi lina çok guzel anlamı cennet bahçesindeki meyva

  YanıtlayınSil
 90. Kız miray♡erkek burak ve furkan♡

  YanıtlayınSil
 91. Benim ismim İlve. Bilinen bir isim değil ama ben çok seviyorum. Eski bir Türk ismi. Ilımlı, alımlı anlamında. Kızlar için tavsiye ederim.

  YanıtlayınSil
 92. Kizimin adi Lina,simdi ise erkek olucak.
  Basta Danyal-Vural dedik simdi dogum yaklasinca vazgectik ��
  Vural kalabilir ama ikinci bir isim daha ariyoruz. Vural ismine sizce ne uyar?

  YanıtlayınSil
 93. Birand.biran.birhand.Birsen. birden.Dila. diren. Vildan.leside.vasiy.vatan.vathan.demand. deside. Desire.hanzad.Hazal. Hizan. Fuzden.bisen.

  YanıtlayınSil
 94. Doğa
  Masal
  Ulya
  Kayla
  Hera
  Elis
  Ediz
  Meriç
  Ayaz
  Baran
  Doruk
  Alaz
  Sarp

  YanıtlayınSil
 95. Babamin adi sukru bu isme yakisan ne koyabilirim onune veya arkasina

  YanıtlayınSil
 96. Erkek için Ediz, Edis,Egemen,Ayaz,Aras,Aral,Arsen,Arkan, Meriç,Miran,begeniyorum,kiz Melin,Miray,Meyra,Melda,Elvin,Ermin,Armin,Ahsen,Ahusu,Ahunur,Nursu,Ayla,Ayler....

  YanıtlayınSil
 97. Bir erkek isim bulamadım. Hüseyin ön isim olarak ikinci bir isim lazım..

  YanıtlayınSil
 98. Kuzey ismi nasıl sizce erkek bebekte

  YanıtlayınSil
 99. Kızım olursa ilksen ve almina alım düsünüyorum

  YanıtlayınSil
 100. bence en güzel isimler:
  Banu
  Eylül
  Aymira
  Renk
  Almira
  Melisa

  YanıtlayınSil
 101. Kız olursa linea erkek olursa egea

  YanıtlayınSil
 102. iki tane cocugum var biri asya diğeri alpaslan.su anda üçüncü bebeği bekliyrm kız olursa asel veya lina koymak istiyorum.

  YanıtlayınSil
 103. erkek tayyip kiz tayyibe bence. Dunyanin en guzel isimleri

  YanıtlayınSil
 104. Kızımın adını Biricik koymak istiyorum fakat yanına yakışır güzel bi isim bulamıyorum. Yardımcı olurmusunuz lütfen...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Mina, tuana, alea, eliz, şirin, toraya, aylin, ilayda, lalin, nira, ceylin, meyra, eflal, iffet, ela, ayla, nazar, ada, nefes, saliha

   Sil
  2. Ebrar, ravza, nehir, nihan, asya, layla, meylin, lina, turna, yeliz, hale, inci, eslem

   Sil

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...