32 100 Değişik Bebek İsmi
Beğendiğiniz isimlerin harf harf karakter analizini ve bu isimleri kaç kişinin kullandığını Çokoprensin Artık Bir İsmi Var adlı yazımdan okuyabilirsiniz.

1-Aden    (Kız&Erkek) Arapça: Cennet bahçesi.

2-Alin      (Kız) Fransız: Kibar zarif narin.

3-Alkım   (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı

4-Almina  (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad.

5-Anka     (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş.

6-Aral       (Erkek) Türkçe: Takım ada

7-Arel       (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst.

8-Arden    (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket.

9-Arya      (Kız&Erkek) Hind Avrupa: Opera içinde şarkı.

10-Asel     (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı.

11-Ayet     (Erkek) Arapça: Kur’anıkerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri.

12-Ayliz    (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı

13-Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık.

14-Aytun  (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan.

15-Ayza    (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız


16-Baler   (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse


17-Barkın (Erkek) Tükçe: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan.

18-Belda    (Kız) Osmanlıca: Asıl Kan,Soylu,Kan

19-Berfin   (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz.

20-Beliz     (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz

21-Berfu    (Kız) Farsça: Kar tanesi. 22-Bera (Erkek) Arapça: 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk.

22-Bige      (Kız) Türkçe: Evlenmemiş, çocuğu olmamış

23-Bigem   (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

24-Bilun     (Kız)  Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay

25-Biricik   (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz

26-Buğlem  (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek

27-Buğu     (Kız) Türkçe: Su buharı

28-Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, Hareketli, Canlı; Su Gibi Akan, Dinamik, Enerjik, Etkin

29-Çağıl     (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesin

30-Çise       (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.

31-Çisil      (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.

32-Dalya    (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği33-Delfin  (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli. (Yunus)

34-Dilay    (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan

35-Diyar   (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket

36-Dora   (Kız&Erkek) Türkçe:1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu

37-Efsa     (Kız) Farsça: Sihirbaz. Efsuncu

38-Elis      (Kız) Arapça : Güzel kokulu bir çicek.

39-Elisa    (Kız) Almanca:Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu

40-Eliz     (Kız) Türkçe: El izi

41-Elvin   (Kız) Arapça: Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak

41-Erim (Erkek) Türkçe:1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.

42-Esila   (Kız) Arapça:"esila" ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar.

43-Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çİçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk.

44- Gazel (Kız&Erkek)  Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

45-Gupse (Kız&Erkek)  Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.

46-Gurur (Kız&Erkek)  Türkçe: Özsaygı - İçdeğer

47-Gulin  (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen

48-Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı.


49-Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi

50-Güz    (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar

51-Han    (Ekek) Türkçe: Hükümdar

52- Hare  (Kız) Farsça: Sert taş, kaya

53-Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey

54-Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık

55-Hevin (Kız) Kürtçe: Aşk-sevda

56-Işık     (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,

57-Iraz    (Kız) Türkçe: uzak,ırak

58-İlkim  (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad

59-İzem  (Kız&Erkek) Arapça :Büyüklük, ululuk

60-Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli

61-Kayla (Kız) Yunanca:Kötülükten uzak, masum

62-Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki

63-Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.

64-Lavin (Kız) İsveçce: Çığ, heyelan.


65-Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan

66-Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyva.

67-Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi

68-Loya (Kız) Lazca : Tatlı anlamındadır

69-Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer,şarap

70-Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor : Parıldayan Işık

71-Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı

72-Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri

73-Narin (Kız) Farsça :İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz

74-Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı

75-Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha Önce İz Bırakmış

76-Övünç (Kız&Erkek) Türkçe:Övünme Sebebi

77-Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan

78-Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya'da yükseltisi 7000 m'yi geçen yüksek dağlık külle

79-Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad.Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.

80-Peri (Kız) Farsça: Dişi cin (güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler). 2. Güzel kadın veya kız.

81-Perçem (Kız) Farsça: 1. Kâkül. Yele

82-Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam

83-Pinhan (Kız) Farsça: Gizli

84-Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu

85-Rengin (Kız) Farça :1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

86-Renk (Kız) Farsça:cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

87-Roman (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

88-Sare (Kız) Osmanlıca: Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamları da var

89-Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık

90-Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı

91-Sonat (Erkek) Türkçe: Bir ya da iki çalgı için yazılmış, üç ya da dört bölümden oluşan müzik yapıtı

92-Şiir (Kız) Farsça: Bir Edebi Söz Sanatı, Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi, Manzume;
Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen

93-Tanem (Kız) Türkçe: Benim Tanem, birtanem

94-Tansu (Kız&Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su

95-Tardu (Kız&Erkek): Türkçe: Armağan, hediye

96-Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupadan Doğu Asyaya kesintisiz uzanan orman

97-Umay (Kız) Türkçe: 1. Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça. 2. Devlet kuşu.

98-Uras-Uraz (Erkek) Türkçe: Şans, talih

99-Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih

100-Vera (Kız) Arapça : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

101-Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim
Paylaş !

32 yorum:

 1. erkek olursa beytullah bugra kiz olursada öykü ravza ismini koyacagim insallah ama su isimleride begeniyorum kararim degisebilir.
  uras
  baran
  miray
  beren
  berkay
  doruk
  ilke
  ilkim
  melih

  YanıtlaSil
 2. yakut ve vadi kız erkek yankı

  YanıtlaSil
 3. çok güzel özellikle Buğlem

  YanıtlaSil
 4. Mira ve sade isimlerini seviyorum. :)

  YanıtlaSil
 5. erkek ismi olarak en güzel isimler Şehadet Musab Yankı üç isim bir arada da kullanılabilir herkes çok beğeniyor ilginç isimler.

  YanıtlaSil
 6. Almila adı çok güzel

  YanıtlaSil
 7. Erkek icin BULUT
  Kız icin ELZEM

  YanıtlaSil
 8. Buğlem gerçekten çok guzel geldi bana da. Kayın validem ayşe istiyor bende çok severim ayşe ismini Ayşe Buğlem çok guzel olabilir...

  YanıtlaSil
 9. Hüma, Efsa ve Pera çok hoş bence

  YanıtlaSil
 10. kız için berre erkek için bera düsünüyürum kızda kararlıyım ama erkekte değişebilir

  YanıtlaSil
 11. Bnce en güzel isim Miray ve almila bebek bekleyenler bnları trch etmeli ��

  YanıtlaSil
 12. erkek için atlas kızlar içinde nefes ve masal olabilir

  YanıtlaSil
 13. Baran,şilan,rojin,rojhat gibi güzel kürtçe isimleride koyabilirsiniz bebeklerinize.şimdiden Allah bağışlasın....

  YanıtlaSil
 14. kız için derin nevra ve yansımve tabiki ebrar erkek için aras batu batucan ve tabiki sarp

  YanıtlaSil
 15. Bence en güzel isimler ruhullah veya riyat

  YanıtlaSil
 16. Kiz icin bukre veya mina cok gzl bence ikisi arasinda kararsizim :)

  YanıtlaSil
 17. Ayliz , Ayza ve Vera yı beğendim. Ama çok duyulmadık bu isimler kendi çocuğumun ismii unutmak istemem :)

  YanıtlaSil
 18. ayaz ömer meliha cemre nasmina bunlar çok güzel isimler tavsiye ederim

  YanıtlaSil
 19. nebiye kendi ismim kız ismi olarak verebilirsiniz

  YanıtlaSil
 20. venhar veya venher; bunlar da değişik. (kız ismi)

  YanıtlaSil
 21. Libabe ismide guzel.. arapca kokenli. Libabe.. anlamini peygamberin incisi diye biliyorum.

  YanıtlaSil
 22. Bence Arzen Ilgın'da güzel olabilir erkek ismi icinse Manas

  YanıtlaSil
 23. Erkek ismi suray ates kiz ismi derin su dusunuyorum yorumlar

  YanıtlaSil
 24. Kız ismi Sitare , Biricik , Pamuk, Venüs, Tanem, Erkek ismi Çınar, Asil, Lider, Arslan,

  YanıtlaSil
 25. Toplam sekiz kiz toru ndan sonra Allahin izniyle nihayet bir erkek torun geliyorkimsenin hatiri kalmasin diye anne baba karari olarak isim cekilisi yapmaya karar verildi ben mus'ab diyorum erkek isimleri de bana yardimci olursaniz sevinirim ama lutfen anlami cok guzel olsun,simdiden tesekkurler..

  YanıtlaSil
 26. Laren isminide tavsiye ediyorum.

  YanıtlaSil
 27. Tesekkurler gercekten guzel isim ama kizz ismine daha uygun ...:)

  YanıtlaSil
 28. Cemre en güzeli

  YanıtlaSil
 29. Kız olursa Arya; erkek olursa Çınar

  YanıtlaSil
 30. benim ismim ılgın ırmak soyadımda günay bence isimler soyisimleriyle uygun konulmalı

  ben oğlumun ismini ateş . kızımın ismini ıraz ve aşk koyucam tavsiye ederim

  YanıtlaSil
 31. Kız şimal erkek kuzey

  YanıtlaSil

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...